Diện tích đất tối thiểu được tách thửa tại Sóc Trăng

“Tách thửa đất” là việc chia nhỏ phần diện tích đất lớn thành những phần đất có diện tích nhỏ hơn đảm bảo tiêu chuẩn diện tích tối thiểu được tách thửa do UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Tính đến năm 2019, dân số tại tỉnh Sóc Trăng được thống kế là 1.199.653 người, … Đọc tiếp Diện tích đất tối thiểu được tách thửa tại Sóc Trăng